Fundacja Mam Jeszcze Marzenie

ul. Ukośna 20e/2
15-836 Białystok
tel. 502 368 377
e-mail: mamjeszczemarzenie@gmail.com